Communiceer Identiteit met video: Trebbe Bouw

De Uitkijk Enschede, een ontwikkeling van Trebbe. Heerlijk wonen aan de rand van de stad in de Eilermarke. Bewoners en ontwikkelaar vertellen over het gevoel in de wijk en de unieke mogelijkheden voor nieuwe bewoners.

read more

Start nu je eigen ‘TV-kanaal’

In plaats van tekst, stuur je in uw netwerk een nieuwsvideo rond, opgenomen in onze mobiele webTV studio. Dat maakt communiceren dynamisch en geeft het letterlijk een gezicht. Ideaal voor grote organisaties met veel (intern) nieuws. Mail of bel 06-22505831 als je bedrijf of organisatie van deze unieke mogelijkheid gebruik zou willen maken!

read more

Maak je QR-code dynamisch!

Een video achter je QR-code aan je pand of op je auto(s) geeft nieuwsgierigen de kans om rechtstreeks achter de muren te kijken en jou of je merk te leren kennen. De code geeft nog vele andere mogelijkheden i.c.m. papieren drager. Zo combineren we op een handige manier de kracht van offline met online…

read more