Start nu met uw eigen TV-kanaal

In plaats van tekst, stuurt u in uw netwerk een nieuwsvideo rond, opgenomen in onze mobiele webTV studio. Dat maakt communiceren dynamisch en geeft het letterlijk een gezicht. Ideaal voor grote organisaties met veel (intern) nieuws. Mail of bel 06-22505831 als uw bedrijf of organisatie van deze unieke mogelijkheid gebruik zou willen maken!

read more